Øregård Gymnasium

Bestyrelsen

Øregårds bestyrelse

 

På Øregård er der et godt samarbejde mellem bestyrelsen og ledelsen omkring fastsættelse og gennemførsel af lang- og kortsigtede målsætninger for skolen. Bestyrelsen afholder ca. fem møder årligt, og er derudover altid til rådighed, hvis der opstår situationer, der kræver hurtig handling.

Øregårds bestyrelse for skoleåret 2021/2022

Karen Riis Kjølbye, formand, udpeget af bestyrelsen
Jesper Marcus, indstillet af kommunalbestyrelsen
Jørgen Erik Frandsen, udpeget af Rektorkollegiet
Peter Møller Hansen, udpeget af Tranegårdskolen
Sebastian Gulmann, valgt af personalet
Svend Ranvig-Christensen valgt af personalet
Alexander Noel Serena Kruse, Elevrepræsentant med stemmeret
August Banggaard Kofmann, Elevrepræsentant uden stemmeret

Vedtægt og forretningsorden

Bestyrelsen arbejder efter en Vedtægt for ØG , der blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 18. marts 2014 og offentliggjort på skolens hjemmeside i april 2014. Bestyrelsens opgaver og ansvar er desuden beskrevet i Forretningsorden for ØGs bestyrelse  for Øregård Gymnasiums bestyrelse.

Rektors resultatlønskontrakt

Bestyrelsen og rektor har indgået en resultatlønskontrakt, hvori der er fokus på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt at prioritere. Hvert år vurderes det i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt, hvor graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten.

Rektors resultatlønskontrakt 1314
Udmøntning
af resultatlønskontrakt 1314 (Se Ad. 9)

Rektors resultatlønskontrakt 1415
Udmøntning af resultatlønskontrakt 1415 (Se Ad. 10)

Rektors resultatlønskontrakt 1516
Udmøntning af resultatlønskontrakt 1516 (Se Ad. 11)

Rektors resultatlønskontrakt 1617
Udmøntning af resultatlønskontrakt 1617 (Se Ad. 7)

Rektors resultatlønskontrakt 1718
Udmøntning af resultatlønskontrakt 1718 (Se Ad. 9)

Rektors resultatlønskontrakt 1819