Øregård Gymnasium

Whistleblowerordning

Som medarbejder kan du anonymt indberette om alvorlige forhold eller hvis du har begrundet mistanke herom.

Via denne side kan du indsende oplysninger om kritisable forhold eller indberette handlinger der er uetiske, ulovlige eller i strid med interne politikker. Ordningen skal bruges til at få forhold frem i lyset, som ellers ikke ville være kommet til kendskab.

HR relaterede forhold kan ikke indberettes i dette system, men skal i stedet drøftes med nærmeste leder, direktør eller HR.

Der kan indberettes fortroligt med angivelse af navn og kontaktoplysninger eller, hvis det ønskes, 100% anonymt.

Alle henvendelser behandles fortroligt og sikret.

Du kan læse mere om Øregård Gymnasiums whistleblowerordning eller indberette en sag via linket her.