Øregård Gymnasium

Sprog og samfund

Studieretning
Engelsk A
Tysk A/Fransk A
Samfundsfag B

På studieretningen Sprog og samfund kombinerer du Engelsk A med samfundsfag B og enten Tysk A eller Fransk A.

Vi har fokus på Europas sprog og samfundsforhold. I  både Engelsk A og Tysk A/Fransk A arbejder vi i dybden med sproget. Du lærer at formulere dig korrekt og nuanceret både i tale og i skrift. Samtidig lærer du om landenes kulturer ved at analysere og arbejde med både samfundsfaglige og litterære tekster.

I samfundsfag får du værktøjer til at kunne analysere de sociale, kulturelle, politiske og økonomiske forskelle, der er internt i Europa.

 “Jeg forestiller mig, at jeg på et tidspunkt skal studere eller arbejde i et andet europæisk land. Derfor vil jeg godt  dyrke min sproglige interesse og få en bedre kulturel forståelse samtidig.”

Anna,  Sprog og samfund

 

Andre fag på studieretningen og valgfag

På studieretningen har du også mange andre fag, og du kan vælge valgfag.