Øregård Gymnasium

Studentereksamen

Studentereksamen

En studentereksamen består af minimum ni prøver, inkl. Studieretningsprojektet (SRP) og AT-eksamen, som er obligatorisk. Studentereksamen kan omfatte prøver i alle fag, inkl. idræt på C-niveau. Mindst 3 eksaminer skal være skriftlige og mindst 3 skal være mundtlige. For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med én.

Efter 2.g skal du have været til mindst to prøver. Det er kun prøver på det højeste niveau, du har faget, der tæller med, dvs. har du været til eksamen i et fag i 1.g – og vælger dette som valgfag i 3.g – tæller 1.g prøven ikke med i de ni.

For at blive indstillet til eksamen, skal du have været studieaktiv i henhold til Øregårds studie- og ordensregler. I Undervisningsministeriets prøve- og eksamenskalender kan du se mulige prøvedatoer for 2021/22. Den samlede eksamensplan udmeldes medio maj 2022 og vil kunne ses i Lectio.

I god tid inden der afholdes prøver og eksaminer, bliver du orienteret om retningslinjerne ved mundtlig og skriftlig eksamen på Øregård.