Øregård Gymnasium

????Dialog med unge fra den arabiske verden????

Elever fra Øregård har netop haft dialogmøde med unge fra den arabiske verden – samtalen drejede sig om undgomsliv, så alt fra kønsroller til kulturel forståelse blev vendt og drejet

25.03.2022
Carla Emilie Hillestrøm, ØG-Redaktionen

Elever fra 1. g  samfundsfag har netop haft besøg af dialogambassadører fra Egypten, Jordan, Tunesien og Danmark.

I dialogerne mellem samfundsfageleverne og de arabiske unge blev der snakket om aktuelle emner som ungdomsliv, religionens rolle i samfundet, kønsroller, krig, fred, konfliktløsning, kulturel forståelse og internationalt samarbejde. ????????⚖️

Dialogmøderne er tænkt som et afsæt i visionen om at bygge bro mellem unge på tværs af kulturer og nationaliteter. Det sker ved, at danske elever mødes og snakker med unge fra den arabiske verden i øjenhøjde.????

Til inkursionen opstod der spændende og inspirerende møder mellem de forskellige unges etniciteter og interesser, og nye ting indtryk blev der også gjort på hinandens verdener.????

Dialogambassadørerne er et samarbejde mellem DUF og lokale samarbejdspartnere i Jordan, Egypten og Tunesien.

Meget mere information om deres vision med projektet, kan man finde inde på DUFs hjemmeside????