Øregård Gymnasium

Miljøudvalget

På Øregård er der en lang række engagerede elever, der arbejder for, at skolens miljø- og klimaaftryk forbedres. I 2020/21 producerede de genbrugelige flasker til alle skolens elever, så brugen af engangsflasker blev minimeret. I 2021/22 har de indført affaldssortering og grønne tiltag flere steder på skolen. Der er planer om klimamøde med andre gymnasier, solceller og genbrugsbazar.