Øregård Gymnasium

Karakterfrihed

På Øregård udfordrer vi ikke kun dig, så du får mest muligt ud af din tid på Øregård – vi udfordrer også os selv, så vi hele tiden bliver bedre og udvikler os i takt med vores elevers behov. Det har blandt andet resulteret i karakterfrihed under grundforløbet i 1.g efter et forsøgs-forløb, vi lod en af vores 1.g-klasser gennemgå i skoleåret 2015/2016.

Karakterfrihed på Øregård

I skoleåret 2015/2016 gennemgik en af Øregårds 1.g-klasser et forløb uden standpunktskarakterer eller karakterer for skriftlige opgaver i ikke-afsluttende fag. Derimod modtog de masser af evaluering og formativ feedback.

Eleverne arbejdede med klart opstillede mål for hvad de skulle kunne. Mål som de løbende blev evalueret på af deres faglærere i bl.a. samfundsfag, engelsk, historie, dansk og matematik.

Til slut fik de, ligesom alle andre elever på skolen, en årskarakter. Men på vejen dertil havde de været i et rum hvor de kunne koncentrere sig om lysten til at lære – og mindre om et tal på et papir.

Forløbet var et forsøg, der tog udgangspunkt i forskeren John Hatties pædagogiske teori om ”Synlig Læring” og blev afviklet i tæt samarbejde med to læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet.

Forsøget med karakterfrihed gav utroligt gode resultater for klassens trivsel, motivation og lyst til at lære og sluttelig gode resultater for årskarakterer og årsprøver. På den baggrund har Øregård nu indført karakterfrihed i grundforløbet for alle 1.g-klasser.

I 2017 modtog Øregård Undervisningsministeriets Undervisningsmiljøpris for arbejdet med karakterfrihed i 1.t. Det er vi meget stolte af!

Læs om principperne bag ”Synlig Læring”, det nuværende karakterfri grundforløb og Øregårds forsøg med en karakterfri klasse i 2015/16:

Om Visible Learning/Synlig Læring:

Artikler om Øregårds karakterfri grundforløb:

Evalueringsrapport om forsøget med en karakterfri klasse i 2015/2016:

Artikler/indslag om Øregårds forsøg med en karakterfri klasse: