Øregård Gymnasium

Godt at vide

Nøgletal

På Øregård har vi hele tiden fokus på at udfordre dig, så du kan udvikle dig og nå toppen af dit potentiale. Den indstilling giver gode resultater, og derfor er vi blandt et af de gymnasier i Danmark, der sender flest elever til de videregående uddannelser.

Undervisningsministeriets har udarbejdet en statistik på området, så du kan se, hvad det betyder i tal.

Se Børne- og Undervisningsministeriets rapport HER.

Kvalitetssikring

På Øregård arbejder vi hele tiden på at have det bedste undervisnings- og arbejdsmiljø. For at sikre, at tanker og ord bliver til handling og resultater, gennemfører vi jævnligt evalueringer, der kan vise os hvor det går godt, og hvor vi kan optimere.

Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøet på Øregård er godt, og det vil vi gerne have, at det bliver ved med at være. Derfor gennemfører vi hvert år elevtrivselsundersøgelser bl.a. grundforløbsevaluering for alle 1.g-elever.

Se evaluering for 2020 HER.

Øregård Gymnasium deltager hvert år sammen med landets øvrige gymnasier, i Undervisningsministeriets Trivselsmåling.

Arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har givet Øregård en grøn smiley for skolens fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det er vi rigtig stolte af, eftersom der kun er ganske få gymnasier i Danmark, der har opnået dette.

Vi gennemfører jævnligt en APV (ArbejdsPladsVurdering) og har fokus på at sikre, at vi overholder gældende retningslinjer sikkerhedsmæssigt, ligesom vi forsøger at tilpasse arbejdsgange og psykisk arbejdsmiljø i henhold til medarbejdernes svar i APV’en. Vi bruger desuden trivselsundersøgelser til at vurdere, om der er behov for justeringer af arbejdsforholdene for medarbejderne.

Deltagerbetaling

Øregård er et offentligt gymnasium og undervisningen er gratis. I løbet af de tre år skal du påregne udgifter til studieture, max kr. 10.000,- i alt, samt mindre udgifter til uddannelsesmidler, ekskursioner, hyttetur i 1.g og studentermiddag i 3.g.

Persondata

Som led i Øregårds elevadministration behandler vi en række personoplysninger om elever og forældre, ligesom vi behandler personoplysninger i forbindelse med rekruttering af medarbejdere. Behandlingen af persondata sker i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i øvrigt som foreskrevet i den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Læs mere om Øregårds behandling af persondata i forbindelse med elevadministration HER.