Øregård Gymnasium

Elevdemokrati

Elevråd og andre udvalg

På Øregård har du mulighed for at påvirke dagligdagen, ledelsens beslutninger og skolens fremtid ved at være aktiv i et eller flere af skolens udvalg. Elevrådet er skolens vigtigste udvalg, og består af to elever fra hver klasse – én repræsentant og én suppleant. Elevrådet er dit talerør til ledelsen, og har to repræsentanter siddende i skolens bestyrelse.

Du kan også være med i Introudvalget, som hvert år gør rigtig meget ud af at tage godt imod vores nye 1.g’ere, Eventudvalget, som arrangerer alle fester og caféer, Redaktionen, som vedligeholder skolens profiler på de sociale medier, OD-udvalget, som arrangerer Operation Dagsværk eller andre af skolens mange udvalg.

God trivsel giver god læring

Du lærer bedst når du trives godt. Det ved vi på Øregård, og derfor holder vi løbende øje med, at vi giver dig de bedst mulige vilkår i din gymnasietid. Det gør vi bl.a. ved, sammen med elevrådet og skolens pædagogiske udvalg, at arbejde med elevtrivselsundersøgelser, ligesom både lærere og ledelse altid gerne vil høre, hvis du har idéer til hvordan vi kan gøre tingene anderledes og bedre.